از جنس غیرت

حجت الاسلام فرزاد فروزش که امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

ای افرادی که بدبین شدین به امثال فروزش ها ! دوست دارم لحظه ایی با دل ، گوش به کار  کارستان این مرد کنید که با شنیدن فریادهای یک دختر در دل شب و اسیر به دام ارازل سوار بر موتور ، عزم خود را جزم کرد و به نجات دختر شتافت. که این نجات  هزینه ای سنگین برایش ارمغان آورد ، هزینه ی ندیدن چشم راستش و زندگی سخت بعد از آن .

 

حجت الاسلام فروزش

هر چند او اعتقاد دارد که چشمش امانتی بود در دستانش وآن را باز پس داد به حق !

اجرش نزد خدا محفوظ باد.(آمین)

/ 0 نظر / 11 بازدید