سال نو مبارک

 

  یا مقلب القلوب واابصار

  یا مدبر اللیل والانهار      28.gif    یا محول الحولوالاحوال

     حول حالنا الی احسن الحال

طرحی از وحید جنتی راد

طرحی از حامد یوسفی

طرحی از علی شیخ کاظمی

 

امام علی (ع) فرمودند: هر روزی که در ان گناه نشود عید

 است.

/ 0 نظر / 9 بازدید