چرا ککت نمیگزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چرا ککت نمیگزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 داداش من  آبجیه من , شما  ککت نمیگزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داداش   , آبجی کجایی شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دارن بروبچس هم سن و سال شیعه رو میکشنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

کوشی شما؟؟؟ نمیخواد ککت بگزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کاش ککت یه کوچولو میگزید!!!!!!!!!

میدونی تو دنیا داره چه اتفاقایی میافته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الان واست میشمرم!!!!

بقیه رو اینجا بخونید 

/ 1 نظر / 13 بازدید