روزه داری در گرما

روزه داری در تابستان

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس که یک روز در گرما روزه بگیرد و خیلى

 تشنه شود، خداى عزوجل هزار فرشته را وکیل مى کند که دست به صورت او

بکشند و او را مژده دهند و زمانى که افطار کند، خداى عزوجل مى فرماید: چقدر

خوشبو هستى . فرشتگانم ! گواه باشید که من قطعا او را آمرزیدم .

/ 2 نظر / 10 بازدید
بیگانه

روزت قبول روزه دار

سید-ر-

جالب بودولی امتحان خدافقط روزه گرفتن اونهم توهوای گرم تابستون نیست.پازل دینمون اجزای مهمتردیگری هم داره که بایستی همشون باهم هرچند به اندازه توانمون کنار هم بچینیم.